CÔNG TY TNHH TM & XD SƠN MINH HÙNG
                                                 Khu tái định cư Hắc Dịch, P.Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT
                                                  Điện thoại: (0254) 360 3368 ;  Fax: (0254) 360 3368
                                                  Email: minhhung0105@gmail.com  |  Website: www.sonminhhung.com

Hắc Dịch, Ngày…… tháng…… năm 2018

PHIẾU ĐẶT HÀNG

BÊN A (Bên mua)

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………

Điện thoại…………………………………………………………Fax: ………………………

Tài khoản: ……………………………………………………………………

Mã số thuế:  ………………………………………………………………….

Tên người liên hệ : Ông(Bà)……………………………………….Chức vụ…………………………………..

BÊN B (Bên bán)

Địa chỉ:  Ấp 5, Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại:   064 33 56789 ; 064 34 56789                                      Fax: 6262 5533

Tài khoản: : ……………………………………………………………………

Mã số thuế: :  ………………………………………………………………….

Tên người liên hệ : Ông(Bà)……………………………………….Chức vụ…………………………………..


STT

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá trước thuế (Vnđ)

Thành tiền

(Vnđ)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 


Địa điểm và thời gian giao hàng

Bên B giao hàng cho Bên A tại địa điểm: ………………………………………………..........................

Thời gian giao hàng:  ………………………………………...………………......................................

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

                                                                                            Xác nhận đồng ý của khách hàng về nội dung trên

                                                                                            Họ tên:  …………………………….

        Chức vụ:  …………………………..

        Ngày:  ……………………………….

        (Chữ ký và con dấu)