*** Tầm nhìn
Công ty TNHH TM-DV-XD HÒA PHÁT ĐẠT tham vọng trở thành nhà phân phối, kinh doanh: Tôn, thép, sắt xây dựng... tầm cỡ trong khu vực.
 • Phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường là nòng cốt.
 • Khai thác mạnh mẽ thị trường khu vực, các tỉnh lân cận.
 • Duy trì vị thế cạnh tranh của Doanh nghiệp chủ đạo.
 • Đào tạo nhân lực tiêu chuẩn, chất lượng toàn cầu.
 • Đảm bảo năng lực cạnh tranh.

*** Sứ mệnh

Tiếp thu kinh nghiệm, ý kiến đóng góp quý báu từ quý khách hàng, là một công ty thương mại, dịch vụ hoạt động với phương châm: Khách hàng là tất cả, lợi ích của cổ đông luôn được chú trọng, lợi ích của người lao động được đặc biệt quan tâm, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của nghành.
 • Đối với Khách hàng: Công ty Hòa Phát Đạt cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở tư vấn và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt đẹp nhất, nhanh chóng nhất với giá cả phù hợp và cạnh tranh nhất.
 • Đối với Nhân viên: Công ty Hòa Phát Đạt luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, cam kết mức thu nhập ổn định. Đặc biệt quan tâm đến sự trung thành, cống hiến vì sự phát triển của công ty. Đảm bảo người lao động thường xuyên được đào tạo chia sẻ những giá trị nhân văn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề…
 • Đối với Cổ đông:  
 1. Ban lãnh đạo cam kết tạo thêm giá trị gia tăng cho lĩnh vực hoạt động của Công ty trong dài hạn, bằng việc quản lý một cách thận trọng, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ với mục tiêu đảm bảo hiệu quả cao nhất, đạt được lợi ích tối đa cho cổ đông.
 2. Cổ đông và các bên liên quan được đối xử công bằng và tốt đẹp như nhau. Tất cả các hoạt động được triển khai một cách minh bạch và công khai cho việc giám sát, với sự cung cấp thông tin tương xứng cho cổ đông và các bên có liên quan. Công ty nhận thức được quyền của cổ đông trong việc nhận thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ và bình đẳng để đi đến việc ra quyết định tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty tạo cơ hội cho cổ đông có quyền như nhau trong việc giám sát hoạt động Công ty, đưa ra các đề xuất cũng như góp ý để Công ty ngày càng hoàn thiện. 
 3. Các hoạt động kinh doanh luôn tính đến các rủi ro với mức kiểm soát rủi ro phù hợp, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. 
CÔNG TY TNHH TM-DV-XD HÒA PHÁT ĐẠT