Văn hoá công ty

Để có thể đạt tới tham vọng trở thành nhà phân phối, kinh doanh: Tôn, thép, sắt xây dựng..... tầm cỡ khu vực, ngay từ những ngày đầu thành lập, Cty chúng tôi luôn đi đầu trong tư duy, trách nhiệm và sự quyết tâm.
 • Giữ thái độ tôn trọng và uy tín với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên.
 • Tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên, tuân thủ các quy định, quy trình công ty.
 • Coi trọng khách hàng, cùng hướng tới một mục đích chung và giữ đúng tiêu chuẩn đạo đức.
 • Tôn trọng đạo đức, tôn trọng tập thể, tôn trọng quyền lợi là văn hóa cơ bản của công ty.
 • Luôn xem lại mình để tránh các thành kiến, giữ được bình tĩnh trong các tình huống căng thẳng.
Đạo đức kinh doanh
 • Để gìn giữ “Tín tâm”, công ty coi đạo đức kinh doanh là chữ tín trong sáng, là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của công ty.
 • Cty chúng tôi đang nỗ lực xây dựng nền tảng đạo đức kinh doanh trong từng cán bộ, công nhân viên, trong các quan hệ bạn hàng, đối tác… đưa đạo đức kinh doanh trở thành nền tảng văn hoá trong doanh nghiệp.
Giá trị cốt lõi
 • Tích hợp lợi ích của khách hàng vào thành công của công ty.
 • Cơ hội và phần thưởng giành cho cá nhân dựa trên công sức và sự cống hiến.
 • Làm việc với tinh thần luôn vượt qua khó khăn, thử thách, đam mê nổ lực để đạt hiệu quả cao nhất. 
 • Lấy hiệu quả công việc làm định hướng phát triển và thước đo cho mọi hoạt động. 
 • Không ngừng phấn đấu, nổ lực để đạt được mục tiêu chung.