Bản đồ vị trí công ty Sơn Minh Hùng

CÔNG TY TNHH TM & XD SƠN MINH HÙNG

Văn phòng giao dịch & Địa chỉ cửa hàng:

Khu Phố 5, Phường Hắc Dịch, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

Hotline: 0913 444 386 

Điện thoại: (0254) 360 3368  ;  Fax:  (0254) 360 3368

Website: www.sonminhhung.com