Cty sơn Minh Hùng Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng

– Tư vấn sản phẩm cho Khách hàng.

– Xây dựng quan hệ tư vấn thiết kế, nhà thầu, chủ nhà, đưa sản phẩm sơn vào công trình.

– Tìm kiếm và mở rộng NPP, Đại lý lại Khu vực được phân công.

– Hỗ trợ NPP, Đại lý bán hàng, trưng bày hàng hóa, triển khai chương trình khuyến mãi.

– Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng, quý và năm.

Loại hình công việc: Thỏa thuận thời gian

Yêu cầu: Chứng Minh Nhân Dân (CMND), CV

Quyền lợi: Hoa Hồng Cao, Môi Trường Năng động, Thoải Mái